Услуги

Контрол на цените

Контрол на цените

Динамичното развитие на пазара на  услуги наложи нуждата от  специализацията ни в т. нар cost containment, което се изразява в  контрол не само на цената, но и на качеството на медицинската услуга. 
Нашите усилия са насочени към контрол на коректното ценообразуване, което следва да бъде винаги съобразено с разумните и общоприети норми на цените в региона и местните медицински стандарти.

Намаление на разходите

Фиделитас Асистънс ООД има възможност да постигне отстъпка от цената на мед. услуги за своите клиенти, базирайки се на дългогодишно ползотворно сътрудничество с местни медицински практики и частни болници.


Експертна оценка на медицински разходи

При съмнение в истинността на медицинската документация получена директно от медицинското заведение, при нужда от проверка на цените или обема на  реално приложените медицински услуги, Фиделитас Асистънс ООД може да направи детайлно, независимо проучване  на случая и да ви информира за резултатите.


Текущ контрол на разходите

Нашият екип контролира медицинските разходите през целия процес на лечение, за да се предотврати възникването на спекулации във финалните разходи. Процесът на оценка на медицински разходи във всеки конкретен  случай се базира на диагностиката и хода на приложеното лечението. В края на лечението  медицинските разходи се преглеждат внимателно и детайлно с оглед ограничаване на  ненужните изследвания и манипулации, водещи до излишно и ощетяващо застрахователя увеличение на крайната цената.