Профил

История

Компанията FIDELITAS Ltd. е основана през 1990г. от г-н Завен Чилян с основна дейност в застрахователни услуги  и застрахователно представителство. През 1992 г. е определена за представител на Lloyd’s и представител на Института на лондонските застрахователи, на Американския институт на морските застрахователи и на по-голяма част от водещите застрахователни компании. През 1995 г. дейността по застрахователния асистънс се отделя като нова самостоятелна юридическа личност с името ФИДЕЛИТАС АСИСТЪНС ООД и основна дейност медицински асистънс, технически асистънс и асистънс по пътнически застраховки.

Екип

Най – голямото богатство и сила на Фиделитас Асистънс ООД са хората. Екипът на компанията се състои от над 20 души, професионалисти в своята област, обединени от общата цел да работят за доброто обслужване на нашите клиенти. Професионализмът, доброто образование и  безценният дългогодишния опит в сферата на асистънса им дава възможност с лекота да се справят с всяка поставена задача. Отличителни черти на нашия екип са способността за проява на гъвкавост при взимането на решения, комбинативното мислене и бързината на реакция, както и внимателното отношение към клиентите и партньорите на компанията.
Нашите специалисти са млади хора с подходящо образование, с добри познания по английски, руски, френски и други езици. Те притежават отлични комуникативни качества и способност за работа в екип в името на една обща цел - да окажат необходимата помощ, включително и психологическа подкрепа в сложни ситуации, а такива има не малко.

ИТ инструменти

Денонощният координационен център на Фиделитас Асистънс ООД разполага с техническо оборудване и програмно обезпечение, отговарящо на високите съвременни стандарти за call център.
Нашият екип от компютърни специалисти е реализирал напълно идеята за единна оперативна система за управление на случаите, която позволява наблюдението им в реално време и предоставя възможност за статистическа обработка на данните.  Ние притежаваме специално разработена информационна система, която обединява в едно всички процеси при обслужване на случаите – от регистрацията на първичното обаждане в базата данни до счетоводното приключване на случая.
Центърът разполага с  няколко линии за многоканална цифрова връзка, предоставени от различни телекомуникационни оператори, както и оптичен интернет. При нас могат да постъпват паралелни позвънявания, които да бъдат поети и обработени от операторите едновременно.
В състояние сме да предоставим телефонни линии, по които клиентите да се свързват безплатно със сътрудниците на Фиделитас Асистънс ООД  от  всяка точка на страната.

Философия

Фиделитас Асистънс ООД е пионер за България в сферата на медицинския асистънс, техническия асистънс и травел асистънса, градила името и позициите си на пазара упорито в годините  и е доказала своя професионализъм в практиката.
Компанията е била и продължава да бъде лидер в сферата на застрахователния асистънс за България. Това се дължи преди всичко на нашето разбиране за нуждата от високо ниво на клиентска удовлетвореност от нашата работа, а също така и на добрите ни взаимоотношения с нашите чуждестранни партньори през дългогодишното ни сътрудничество.
Ние сме тук, готови да откликнем на всеки проблем и да потърсим начин за неговото решаване във всеки един момент от денонощието 365 дни в годината.
Нашата цел е  максимално високо ниво на обслужване  не само  чрез добре подготвения екип от млади и добре обучени хора, а и благодарение на непрекъснато адаптиране на  техническа база към съвременните изисквания на пазара.

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общият регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. за всички частни и обществени организации, които обработват лични данни за жителите на Европейското икономическо пространство, Фиделитас Асистънс ООД се ангажира да осъществява дейността си по начин, който защитава и оценява личните данни на всяко лице и обработва личните данни справедливо, законосъобразно и етично. Законната и подходяща обработка на лични данни от страна на  Фиделитас Асистънс ООД е неразделна част от успеха на нейната дейност, изисква се от закона съгласно новия Общ регламент за защита на данните (GDPR) и се очаква от нашите клиенти, партньори и служители.
Фиделитас Асистънс ООД  разработи и персонализира собствена политики за защита на данните, за да отчете специфичните предизвикателства на бизнес сферата, в която работи, обхвата, мащаба и чувствителния характер на личните данни, които обработва.
Фиделитас Асистънс ООД  ще спазва по всяко време приложимото законодателство за защита на данните. Доколкото Фиделитас Асистънс ООД  е в състояние в рамките на закона и в рамките на договорите си с външни контрагенти, ще се стреми да извършва дейността си спазвайки и следвайки дългогодишната си политика  в посока защита на  интересите на субекта на данните.
За да  спази своите законови задължения, Фиделитас Асистънс ООД определи Длъжностно лице по защита на личните данни, към когото могат да се отправят  всички заявки или запитвания, които може да възникнат относно процеса на обработка и, който да контролира спазването и прилагането на  закона за защита на данните.
Фиделитас Асистънс ООД  Ви информира, че винаги можете да посещавате нашия уебсайт, без да въвеждате никаква лична информация.

Данни за връзка :  г- жа Мария Хаджистоянова

       e-mail: maria@fidelitas-assistance.com                                 
       Телефон за контакт: 0887518184